Πολιτική Απορρήτου
Η GM WEB d.o.o. σέβεται και προστατεύει το απόρρητό σας. Διαβάστε παρακάτω για να μάθετε πώς χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Αυτή η Πολιτική Απορρήτου περιγράφει την επεξεργασία δεδομένων που παρέχονται ή συλλέγονται από τις ψηφιακές μας πλατφόρμες, επιτρέποντας στους επισκέπτες την πρόσβαση στον ιστότοπό μας και τη χρήση των υπηρεσιών μας. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της ΕΕ καθώς και με την τοπική νομοθεσία.
Νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων
Κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με σύμβαση ή πιθανή σύμβαση μαζί σας, η νομική βάση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι η αναγκαιότητα των προσωπικών δεδομένων για την εκτέλεση μιας επιχειρηματικής σύμβασης μαζί σας ή πριν από τη σύναψη της σύμβασης. Εάν η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας οποιαδήποτε στιγμή, αλλά αυτό δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας από την GM WEB d.o.o. κατά την περίοδο πριν από την ανάκληση της συναίνεσής σας. Εάν παρέχουμε προσωπικά δεδομένα στις αρχές επιβολής του νόμου ή σε άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα επειδή έχουμε νομική υποχρέωση να το πράξουμε.
Λόγος και σκοπός της συλλογής προσωπικών δεδομένων από την GM WEB d.o.o.
Οι κύριες κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται από την GM WEB d.o.o. και οι κύριοι στόχοι της συλλογής δεδομένων περιγράφονται εδώ:
• Ως μέρος των γενικών επιχειρηματικών διαδικασιών της GM WEB d.o.o.
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες του ιστότοπου, τους αγοραστές, τους προμηθευτές (συμπεριλαμβανομένων των τρίτων ως παρόχους υπηρεσιών). Τα δεδομένα ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομα ενός ατόμου, πληροφορίες επικοινωνίας και άλλα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με εσάς ή τον οργανισμό σας.
• Ως βοήθημα για το αίτημά σας
Μπορείτε να επιλέξετε να συμφωνήσετε με τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου, ψηφιακών πλατφορμών ή άλλων καναλιών επικοινωνίας. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα μάς επιτρέπουν να ανταποκριθούμε στα αιτήματα πληροφοριών σας για να προετοιμάσουμε τα κατάλληλα βήματα και τις προσφορές αγοράς προϊόντων ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις εγγύησης ή σε άλλες αξιώσεις.
• Αγοραστές και δυνητικοί αγοραστές
Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των υποψήφιων πελατών, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, των στοιχείων επικοινωνίας, των στοιχείων πληρωμής και της πιστωτικής κάρτας, των πιστωτικών και άλλων πληροφοριών, επειδή τα χρειαζόμαστε για να διεξάγουμε συναλλαγές με άτομα ή οργανισμούς. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από συνεργάτες εφοδιαστικής αλυσίδας για να φροντίζουν μια παραγγελία, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης του προϊόντος. Η αυτόματη συλλογή δεδομένων σε ψηφιακά εργαλεία μάς δίνει τη δυνατότητα να φροντίζουμε για την ασφάλεια των χρηστών μας.
• Ανάπτυξη επιχείρησης
Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών και των υποψήφιων πελατών, συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων, των στοιχείων επικοινωνίας, των στοιχείων πληρωμής και της πιστωτικής κάρτας, των πιστωτικών και άλλων πληροφοριών, επειδή τα χρειαζόμαστε για να διεξάγουμε συναλλαγές με άτομα ή οργανισμούς. Τα δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από συνεργάτες εφοδιαστικής αλυσίδας για να φροντίζουν μια παραγγελία, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης του προϊόντος. Η αυτόματη συλλογή δεδομένων σε ψηφιακά εργαλεία μάς δίνει τη δυνατότητα να φροντίζουμε για την ασφάλεια των χρηστών μας.
• Επικοινωνία αγοράς
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με την άδειά σας, εάν σας ζητηθεί, για να σας ενημερώσουμε για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της GM WEB d.o.o. Αν δεν θέλετε η GM WEB d.o.o. να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτό τον τρόπο ή αν δεν θέλετε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να σταματήσετε να λαμβάνετε νέα μας. Στο κάτω μέρος των διαφόρων καναλιών επικοινωνίας, μπορείτε να βρείτε έναν σύνδεσμο για την κατάργηση της εγγραφής ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου για να καταργήσετε την εγγραφή σας. Τα δεδομένα σας θα διαγραφούν από τα συστήματά μας εντός δύο μηνών από την κατάργηση της εγγραφής εκτός αν αποθηκεύουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σε διαφορετική νομική βάση από την άδειά σας.
• Έρευνες επισκεπτών και αγοραστών
Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών στον ιστότοπό μας μπορούν να συλλεχθούν ως μέρος των ερευνών για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της GM WEB d.o.o.
• Λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των επισκεπτών και των πελατών
Τα προσωπικά δεδομένα αγοραστών ή επισκεπτών στον ιστότοπό μας ενδέχεται να συλλεχθούν για την παροχή συγκεκριμένων προϊόντων και την εξέταση των συμφερόντων των πελατών.
• Συμμόρφωση
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Τα προσωπικά και μη προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά και δεν επιτρέπεται να πωληθούν ή να αποκαλυφτούν σε τρίτους, εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση.
Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας
Τα δεδομένα που μας παρέχετε συλλέγονται όταν επικοινωνείτε μαζί μας σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες ή πληροφορίες, εγγράφεστε στους ιστότοπους μας, συμμετέχετε σε δημόσια φόρουμ ή πραγματοποιείτε άλλες δραστηριότητες στα ψηφιακά εργαλεία μας, απαντάτε σε έρευνες πελατών ή επικοινωνείτε μαζί μας. Τα δεδομένα συλλέγονται μέσω ποικίλων τεχνολογιών, όπως cookies – σύνδεσμος στην πολιτική cookies.
Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν πρέπει να μοιράζονται με άλλους, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Για παράδειγμα, όταν θυγατρικές εταιρείες ή τρίτα μέρη παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, για παράδειγμα, απαντώντας στα αιτήματά σας, παραδίδοντας πακέτα, εκτελώντας υποστήριξη πελατών κ.λπ. Αυτές οι εταιρείες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άλλους από αυτούς που απαιτούνται από εμάς ή την κατάλληλη νομοθεσία.
• Μοιραζόμαστε προσωπικά δεδομένα εντός της εταιρείας ή με τρίτους προκειμένου να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία των πελατών μας, να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας και την ιδιοκτησία μας σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες ή σε άλλες περιπτώσεις, όταν υποθέτουμε καλή πίστη ότι η γνωστοποίηση απαιτείται από τον νόμο.
Ο έλεγχός σας και οι αποφάσεις σας
Σας παρέχουμε ορισμένους ελέγχους και αποφάσεις σχετικά με τη συλλογή, χρήση και κοινή χρήση των δεδομένων σας. Σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους, ο έλεγχος και η λήψη αποφάσεων από μέρους σας μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:
• Μπορείτε να αλλάξετε την απόφασή σας σχετικά με τη συνδρομή, τη λήψη ειδήσεων και ειδοποιήσεων.
• Μπορείτε να αποφασίσετε εάν θέλετε να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
• Μπορείτε να αποφασίσετε εάν επιθυμείτε στοχευμένες διαφημίσεις από διαφημιστικά δίκτυα, παρόχους ανταλλαγής δεδομένων, αναλύσεις αγοράς και άλλες υπηρεσίες.
• Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε για να διορθώσουμε ανακριβή ή ελλιπή δεδομένα και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς από τα αρχεία μας (δικαιώματα φυσικών προσώπων).
Μπορείτε να επιβάλλετε τους ελέγχους και τις αποφάσεις σας ή να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα καλώντας μας ή επικοινωνώντας μαζί μας γραπτώς και ακολουθώντας τις οδηγίες που δίνονται. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να παρέχουμε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες εάν δεν μας επιτρέψετε να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και ορισμένες από τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να μην είναι σε θέση να λάβουν υπόψη τα συμφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ή διατηρούμε, επικοινωνήστε μαζί μας γραπτώς στην GM WEB d.o.o. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας μέσα σε έναν μήνα, με πιθανότητα παράτασης της προθεσμίας για επιπλέον μήνα. Σε περίπτωση παράτασης, θα σας ειδοποιήσουμε μέσα σε έναν μήνα από την παραλαβή του αιτήματος.
Ασφάλεια, ακεραιότητα και αποθήκευση δεδομένων
Η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας είναι εξαιρετικά σημαντικά για εμάς. Η ομάδα μας λαμβάνει τεχνικά, διοικητικά και φυσικά μέτρα ασφαλείας που αποσκοπούν στην προστασία δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση και τροποποίηση. Περιστασιακά εξετάζουμε τις διαδικασίες ασφαλείας μας για να εξετάσουμε τις τελευταίες τεχνολογίες και μεθόδους τελευταίας τεχνολογίας. Λάβετε υπόψη ότι, παρά τις βέλτιστες προσπάθειές μας, κανένα προληπτικό μέτρο δεν είναι τέλειο ώστε να είναι αδύνατο να καταστρατηγηθεί. Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο η παρατεταμένη περίοδος διατήρησης. Θα αναθεωρούμε τακτικά τις πληροφορίες για να τις ενημερώσουμε.
Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου
Περιστασιακά, μπορούμε να αλλάξουμε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προσαρμόζοντάς την στις τελευταίες τεχνολογίες, στις βιομηχανικές πρακτικές, στις κανονιστικές απαιτήσεις ή για άλλους σκοπούς. Μια έγκυρη έκδοση της Πολιτικής απορρήτου θα δημοσιευθεί στις ψηφιακές μας πλατφόρμες. Σας συμβουλεύουμε να παρακολουθείτε τακτικά την Πολιτική Απορρήτου. Εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας πριν την αλλάξουμε.
Σχόλια και ερωτήσεις
Αν έχετε κάποιο σχόλιο ή ερώτηση σχετικά με αυτήν την Πολιτική Απορρήτου, επικοινωνήστε μαζί μας γραπτώς στην GM WEB d.o.o. Αν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να υποβάλετε ένα παράπονο. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στο τέλος αυτής της πολιτικής. Σε περίπτωση υποβολής παραπόνου, θα πρέπει να προωθήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας στην GM WEB d.o.o. Θα απαντήσουμε στο παράπονό σας εντός 30 ημερών. Εάν πιστεύετε ότι η GM WEB d.o.o. δεν επιλύει επαρκώς το παράπονο, μπορείτε να προσφύγετε στον αρμόδιο για τις πληροφορίες Επίτροπο, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, gp.ip(at)ip-rs.si, https://www.ip-rs.si/
Απόρρητο και cookies
Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας είναι ένας από τους τομείς στους οποίους δίνουμε ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι απαιτήσεις όχι μόνο ικανοποιούνται αλλά και με το παραπάνω, όποτε είναι δυνατόν, καθώς γνωρίζουμε τον ευαίσθητο χαρακτήρα του θέματος.
Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ο GM WEB d.o.o., ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήματος του vellostore.com/gr, υποχρεούται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του.
Για τις επιχειρηματικές ανάγκες του vellostore.com/gr, η εταιρεία συλλέγει τα παρακάτω δεδομένα χρήστη:
• ονοματεπώνυμο,
• διευθύνσεις παράδοσης,
• όνομα της νομικής οντότητας (εάν ο χρήστης είναι νομικό πρόσωπο),
• αριθμό φορολογικού μητρώου της νομικής οντότητας (εάν ο χρήστης είναι νομικό πρόσωπο),
• διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όνομα χρήστη),
• κωδικό πρόσβασης σε κρυπτογραφημένη μορφή,
• τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας,
• χώρα κατοικίας,
• άλλα δεδομένα που ο χρήστης καταχωρεί οικειοθελώς σε έντυπα στο ηλεκτρονικό κατάστημα,
• dάλλα δεδομένα, τα οποία ο χρήστης προσθέτει οικειοθελώς αργότερα στο προφίλ του.
Ο πωλητής δεν είναι υπεύθυνος για τη σωστή, ολοκληρωμένη και ενημερωμένη τήρηση των δεδομένων που έχουν εισαχθεί από τους χρήστες. Για λόγους ασφάλειας, συλλέγονται επίσης διευθύνσεις IP από τις οποίες οι χρήστες έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο. Στην αρχή της επίσκεψης, ανατίθεται σε κάθε χρήστη ένα παροδικό cookie για τον εντοπισμό και την παρακολούθηση του καλαθιού αγορών. Το vellostore.com/gr μπορεί επίσης να αποθηκεύσει και άλλα cookies στον υπολογιστή σας, όπως: το αναγνωριστικό χρήστη σε κρυπτογραφημένη μορφή (για τον εντοπισμό του χρήστη κατά την επόμενη επίσκεψη), σχόλια προϊόντων (για να μάθετε ποια στοιχεία έχετε ήδη αξιολογήσει) και cookies του Google Analytics για την ανάλυση επίσκεψης ιστότοπου).
Όλα τα παραπάνω δεδομένα, εκτός από τα cookies, αποθηκεύονται μόνιμα στον διακομιστή vellostore.com/gr. Τα παροδικά cookies αποθηκεύονται στη μνήμη του διακομιστή μόνο για τη διάρκεια της επίσκεψης και διαγράφονται μετά από μία ώρα αδράνειας. Τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του επισκέπτη.
Εφαρμογή της πολιτικής απορρήτου
Η GM WEB d.o.o. έχει υιοθετήσει πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας, οι οποίοι με οποιονδήποτε τρόπο έρχονται σε επαφή με προσωπικά δεδομένα, γνωρίζουν το περιεχόμενο της πολιτικής απορρήτου.
Δικαίωμα πρόσβασης σε πληροφορίες
Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, καθώς και το δικαίωμα προβολής, διόρθωσης ή διαγραφής αυτών των δεδομένων. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη διαγραφή ή τη χρήση των δεδομένων σας, στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected] ή στείλτε μας ένα αίτημα ταχυδρομικώς στην GM WEB d.o.o.
Ειδοποιήσεις κατάστασης παραγγελιών: διατηρούμε το δικαίωμα να σας ειδοποιούμε για την κατάσταση της παραγγελίας σας στον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που παρέχεται. Σε περίπτωση που δεν παραλάβετε την παραγγελία για περισσότερο από 5 ημέρες, διατηρούμε το δικαίωμα να σας καλέσουμε και να σας ειδοποιήσουμε ως υπενθύμιση για την παραλαβή των προϊόντων.
Ειδοποιήσεις μετά την παραλαβή της παραγγελίας: η εμπειρία του χρήστη είναι σημαντική για εμάς, οπότε μετά την παραλαβή της παραγγελίας, ο συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για να επαληθεύσει εάν είστε ικανοποιημένος με την αγορά και το προϊόν. Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να ενημερωθείτε από τον αντιπρόσωπό μας για άλλα οφέλη που μπορείτε να αποκτήσετε ή να χρησιμοποιήσετε κατά τις αγορές στο διαδίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση, θα λαμβάνετε τακτικές ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και SMS σχετικά με τα οφέλη της εταιρείας στον αριθμό τηλεφώνου σας και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Μπορείτε να ακυρώσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected] ή απενεργοποιώντας τις ειδοποιήσεις κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Κατάργηση εγγραφή». Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να σας ρωτήσουμε για το πόσο συχνά επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Θα χρησιμοποιήσουμε τα σχόλιά σας για να βελτιώσουμε τον ιστότοπο και την εμπειρία του χρήστη. Σε περίπτωση συμπλήρωσης διαφημιστικών εντύπων (κουπόνια έκπτωσης) στα κοινωνικά δίκτυα, θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση, που θα σας ενημερώνουν για τις δυνατότητες χρήσης διαφημιστικών κουπονιών. Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την εγγραφή σας από αυτές τις ειδοποιήσεις με τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται παραπάνω.
Έχω το δικαίωμα να ζητήσω ανά πάσα στιγμή από την GM WEB d.o.o., ως υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και τις ακόλουθες πληροφορίες:
• σκοπούς επεξεργασίας,
• τα είδη των προσωπικών δεδομένων, τους χρήστες ή τις κατηγορίες χρηστών στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή πρόκειται να αποκαλυφθούν προσωπικά δεδομένα, ιδίως χρήστες τρίτων χωρών ή διεθνείς οργανισμούς,
• η προγραμματισμένη περίοδος διατήρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου αυτής,
• την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της σκιαγράφησης προφίλ.
• τους λόγους για αυτό, καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες μιας τέτοιας επεξεργασίας για ένα άτομο.
• ένα (δωρεάν) αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων με τη μορφή που ορίζω (αν η αίτηση υποβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας και δεν ζητήσω κάτι διαφορετικό, το αντίγραφο θα παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή). Για πρόσθετα αντίγραφα που ζητώ, ο φορέας μπορεί να χρεώσει μια λογική χρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τις δαπάνες.
• διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων.
Έχω το δικαίωμα να ζητήσω ανά πάσα στιγμή από την GM WEB d.o.o., ως υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, περιορισμένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όποτε:
• Αμφισβητώ την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων, για μια περίοδο που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να επαληθεύσει την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων,
• η επεξεργασία είναι παράνομη και αντιτίθεμαι στη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων και, αντίθετα, ζητώ περιορισμούς στη χρήση τους,
• ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν χρειάζεται τα δεδομένα πλέον για λόγους επεξεργασίας, αλλά πρέπει να καταβάλουν, να επιβάλουν ή να υπερασπιστούν νομικές απαιτήσεις.
• διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 17 του ΓΚΠΔ, και ιδίως όταν ακυρώνω αυτή τη συγκατάθεση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
• Η παραγωγή προσωπικών δεδομένων σε δομημένη, γενικά αποδεκτή και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή, με το δικαίωμα να διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, χωρίς να παρεμποδίζεται από τον αρχικό υπεύθυνο.
• Τερματισμός χρήσης προσωπικών δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της σκιαγράφησης προφίλ.
• ότι μια απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεν ισχύει για μένα, συμπεριλαμβανομένης της σκιαγράφησης προφίλ που έχει νομικά αποτελέσματα σε σχέση με εμένα ή που έχει σημαντικό αντίκτυπο σε μένα, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ΓΚΠΔ.
• το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας κατά του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων σε υπεύθυνο πληροφόρησης, αν πιστεύω ότι η επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων παραβιάζει τον ΓΚΠΔ.
Διαδικασία άσκησης δικαιωμάτων
Γνωρίζω ότι μπορώ να απευθύνομαι γραπτώς στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων για όλες τις παραπάνω απαιτήσεις σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων σε σχέση με προσωπικά δεδομένα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
Γνωρίζω ότι, για τις ανάγκες της αξιόπιστης αναγνώρισης σε περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες από εμένα και μπορεί μόνο να αρνηθεί να ενεργήσει εάν μπορεί να αποδείξει ότι δεν μπορεί να με αναγνωρίσουν με αξιοπιστία.
Σχετικά με τα cookies
Τι είναι τα cookies και γιατί είναι απαραίτητα;
Ένα cookie είναι ένα σύντομο αρχείο κειμένου που ένας ιστότοπος στέλνει στο πρόγραμμα περιήγησής σας όταν το επισκέπτεστε. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιστότοπος σάς αναγνωρίζει, θυμάται πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας και σας παρέχει μια φιλική και εύχρηστη ηλεκτρονική υπηρεσία. Χρησιμοποιώντας τα cookies, προσαρμόζουμε το περιεχόμενο στον ιστότοπό μας, θυμόμαστε τις προτιμήσεις σας και καταγράφουμε την επίσκεψη του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Η περιήγηση στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πιο άνετη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη με τα cookies.
Απενεργοποίηση των cookies
Αποφασίζετε να επιτρέψετε την αποθήκευση των cookies στη συσκευή σας. Μπορείτε να ελέγξετε και να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
Για πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις των cookies, επιλέξτε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε.
• Chrome
• Firefox
• Opera
• Internet Explorer 9
• Internet Explorer 7 in 8
• Safari
Εάν αλλάξετε ή διαγράψετε το αρχείο cookie του προγράμματος περιήγησης, αλλάξετε ή ενημερώσετε το πρόγραμμα περιήγησης ή τη συσκευή σας, ίσως χρειαστεί να απενεργοποιήσετε ξανά τα cookies. Η διαδικασία διαχείρισης και διαγραφής των cookies εξαρτάται από το πρόγραμμα περιήγησης. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, μπορείτε να απευθυνθείτε στη βοήθεια του προγράμματος περιήγησης. Επίσης, μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics στον παρακάτω σύνδεσμο https://marketingplatform.google.com/about/.
Τα cookies που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο:

ΟΝΟΜΑ COOKIEΣΚΟΠΟΣΙΣΧΥΣΕΤΑΙΡΙΑ
sbΗ απόδοση του plugin για το Facebook2 χρόνιαFacebook
frΗ απόδοση του plugin για το Facebook3 μήνεςFacebook
xsΗ απόδοση του plugin για το Facebook3 μήνεςFacebook
c_userΗ απόδοση του plugin για το Facebook3 μήνεςFacebook
presenceΗ απόδοση του plugin για το FacebookΔιάρκεια περιόδου σύνδεσηςFacebook
plΗ απόδοση του plugin για το Facebook1 μήναςFacebook
wdΗ απόδοση του plugin για το Facebook1 εβδομάδαFacebook
datrΗ απόδοση του plugin για το Facebook3 μήνεςFacebook
m_pixel_ratioΗ απόδοση του plugin για το FacebookΔιάρκεια περιόδου σύνδεσηςFacebook
dprΗ απόδοση του plugin για το Facebook1 εβδομάδαFacebook
actΗ απόδοση του plugin για το FacebookΔιάρκεια περιόδου σύνδεσηςFacebook
_lo_vGhostmonitor λειτουργία plugin3 μήνεςGhost monitor
__cfduidGhostmonitor λειτουργία plugin1 χρόνοςGhost monitor
_lo_uGhostmonitor λειτουργία plugin1 χρόνοςGhost monitor
_gaGhostmonitor λειτουργία plugin1 χρόνοςGhost monitor
__insp_slimGhostmonitor λειτουργία plugin2 μήνεςLivechat inc.
__lc_vvΛειτουργία chat στον ιστότοποΔιάρκεια περιόδου σύνδεσηςLivechat inc.
_gaΛειτουργία chat στον ιστότοπο2 χρόνιαLivechat inc.
__lc_cstΛειτουργία chat στον ιστότοπο2 χρόνιαLivechat inc.
__insp_targlptΛειτουργία chat στον ιστότοπο2 μήνεςLivechat inc.
__insp_targlpuΛειτουργία chat στον ιστότοπο2 μήνεςLivechat inc.
__insp_nvΛειτουργία chat στον ιστότοπο2 μήνεςLivechat inc.
__insp_norec_sessΛειτουργία chat στον ιστότοπο2 μήνεςLivechat inc.
__livechat_chatΛειτουργία chat στον ιστότοπο3 χρόνιαLivechat inc.
__lc_cidΛειτουργία chat στον ιστότοπο2 χρόνιαLivechat inc.
__insp_widΛειτουργία chat στον ιστότοπο2 μήνεςLivechat inc.
__livechatΛειτουργία chat στον ιστότοπο3 χρόνιαLivechat inc.
__livechat_lastvisitΛειτουργία chat στον ιστότοπο3 χρόνιαLivechat inc.
__utmaStatistika ogledov spletne strani2 χρόνιαGoogle Analytics
__utmzΣτατιστικά στοιχεία επισκεπτών ιστότοπου6 μήνεςGoogle Analytics
__utmcΣτατιστικά στοιχεία επισκεπτών ιστότοπουΔιάρκεια περιόδου σύνδεσηςGoogle Analytics
__utmvΣτατιστικά στοιχεία επισκεπτών ιστότοπουΔιάρκεια περιόδου σύνδεσηςGoogle Analytics
__distilleryΛειτουργία αναπαραγωγής βίντεοvellostore.com/grvellostore.com/gr
woocommerce_items_in_cartΛειτουργία του ιστότοπου vellostore.com/grvellostore.com/grvellostore.com/gr
__kla_idΛειτουργία του ιστότοπου vellostore.com/grvellostore.com/grvellostore.com/gr
wp_woocommerce_session_Λειτουργία του ιστότοπου vellostore.com/grvellostore.com/grvellostore.com/gr