ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Επιστροφή & Αντικατάσταση προϊόντων
Εντός 14 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε, με σκοπό την αντικατάσταση με άλλα προϊόντα ή την επιστροφή χρημάτων.
Το προϊόν που θέλετε να επιστρέψετε ή να αντικαταστήσετε πρέπει να είναι στην κατάσταση που αγοράστηκε. Τα προϊόντα επιστρέφονται στην αρχική συσκευασία, η οποία δεν πρέπει να έχει υποστεί φθορές, μαζί με όλα τα συνοδευτικά αξεσουάρ. Διαφορετικά, η αξίωση εγγύησης θα απορρίπτεται ολικώς ή εν μέρει.
Εντός 14 ημερών από την παραλαβή του πακέτου, ενημερώστε μας γραπτώς ότι ακυρώνετε τη σύμβαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομείου) και επιστρέψτε εντός 30 ημερών το προϊόν στην ακόλουθη διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου, Μενεμένη, 54628, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Econt Express – Ids Courier για GM WEB d.o.o.. Το ποσό που πληρώνεται από τον πελάτη για το προϊόν επιστρέφεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος εντός 8 εργάσιμων ημερών από την άφιξη της αποστολής στα κεντρικά γραφεία μας στη Σλοβενία και ελέγχεται από τους υπαλλήλους της GM WEB d.o.o.

Στο πακέτο επιστροφής, συμπεριλάβετε τον πολυψήφιο κωδικό αξίωσης που λάβατε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά τη συμπλήρωση της φόρμας.
Χωρίς τον πολυψήφιο κωδικό αξίωσης, δε θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε το πακέτο που θα μας στείλετε. Ως εκ τούτου, η αξίωση αντικατάστασης/επιστροφής χρημάτων δε θα μπορέσει να προχωρήσει.
Το κόστος αποστολής επιβαρύνει τον αποστολέα. Πακέτα που αποστέλλονται με την επιλογή “πληρωμή μετά την παράδοση” δε θα γίνονται αποδεκτά.
Σε περίπτωση που δε λάβουμε γραπτή ακύρωση σύμβασης εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, δε θα είναι πλέον εφικτή η αντικατάσταση / επιστροφή των προϊόντων σας.
Το προϊόν θα αντικατασταθεί ή το ποσό αγοράς θα επιστραφεί εντός 8 ημερών από την παραλαβή του πακέτου επιστροφής.
Αξιώσεις εγγύησης
Σε περίπτωση που το προϊόν που αγοράσατε δε λειτουργεί σωστά, μπορείτε να προβείτε σε αξίωση εγγύησης. Όλες οι ηλεκτρονικές συσκευές στο κατάστημά μας έχουν περίοδο εγγύησης 24 μηνών.
Η εγγύηση είναι άκυρη σε περίπτωση:
• πρόκλησης ζημιών στο προϊόν
• εμφάνισης φθοράς λόγω χρήσης
• ελαττωμάτων που προκύπτουν από ακατάλληλη, αντίθετη προς την ενδεδειγμένη και αμελή χρήση του αντικειμένου.
Τα προϊόντα επιστρέφονται στην αρχική συσκευασία, η οποία δεν πρέπει να έχει υποστεί φθορές, μαζί με όλα τα συνοδευτικά αξεσουάρ. Διαφορετικά, η αξίωση εγγύησης θα απορρίπτεται ολικώς ή εν μέρει.
Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, στείλτε το προϊόν στην ακόλουθη διεύθυνση: GM WEB d.o.o., Ljubljanska cesta 45, 1241 KAMNIK, Slovenia.

Στο πακέτο επιστροφής, συμπεριλάβετε τον πολυψήφιο κωδικό αξίωσης που λάβατε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετά τη συμπλήρωση της φόρμας.
Χωρίς τον πολυψήφιο κωδικό αξίωσης, δε θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε το πακέτο που θα μας στείλετε. Ως εκ τούτου, η αξίωση αντικατάστασης/επιστροφής χρημάτων δε θα μπορέσει να προχωρήσει.
Το κόστος αποστολής επιβαρύνει τον αποστολέα. Πακέτα που αποστέλλονται με την επιλογή “πληρωμή μετά την παράδοση” δε θα γίνονται αποδεκτά.
Το αίτημά σας για αξίωση εγγύησης θα ολοκληρωθεί εντός 8 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή του πακέτου επιστροφής.